• بانک:
  • ۰
  • جابجایی ها :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
×

شما باید سعی کنید تا 3 شکل همسان را در ردیف مشخص شده بچینید. در هر چرخش، به طور تصادفی چند فرصت در اختیار خواهید داشت تا هر ستون را جابه‌جا کنید و 3 شکل همسان را در یک ردیف جای دهید. شما 10 بار فرصت خواهید داشت تا به صورت کلی گردونه را بچرخانید.

قوانین بازی

هر مقدار امتیاز شما بیشتر باشد،‌ شانس شما برای برنده شدن بیشتر خواهد بود.